BETONÁRKA

Otvoriť cenník betónu - bez zliav
Betón STN EN 206:Cena bez DPH/m3DPH 20% €Cena s DPH/m3
Obyčajný betón podľa STN EN 206: 2015/01: 2015/NA:2015 triedy:
C8/10 - X0 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S249,90€9.98€59,88€
C12/15 - X0 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S354,53€10,91€65,44€
C16/20 - XC1 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S356,21€11,24€67,45€
C20/25 - XC2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S357,76€11,55€69,31€
C25/30 - XC3 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S360,45€12,09€72,54€
C30/37 - XC4, XD2 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S4 max.priesak 50mm podľa STN EN 12390-867,08€13,42€80,50€
Čerpateľný dvojfrakčný betón triedy:
C16/20 - XC1 (SK) - CI 0,2 - Dmax 16 - S357,22€11,44€68,66€
Podlahový betón (priemyselné podlahy) triedy:
C20/25 - XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S361,37€12,27€73,64€
C25/30 - XC3 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S362,90€12,58€75,48€
Jemnozrnný betón (Poter) triedy:
Jemnozrnný betón C12/15 X0 (SK) - CI - 0,4 Dmax 4-S361,13€12,23€73,36€
Jemnozrnný betón C12/15 X0 (SK) - CI - 0,4 Dmax 4-S362,34€12,47€74,81€
Jemnozrnný betón C16/20 XC1 (SK) - CI - 0,4 Dmax 4-S364,11€12,82€76,93€
Vodotesný/Vodostavebný betón triedy:
C20/25 XC2 (SK) - CI - 0,4 Dmax 16-S3 max.piesaj 50mm60,73€12,15€72,88€
C25/30 XC3 (SK) - CI - 0,4 Dmax 16-S3 max.piesaj 50mm62,38€12,48€74,86€
Podlahový poterový betón triedy:
C16/20 XC1 (SK) - CI - 0,4 Dmax 8-S359,50€11,90€71,40€
Platný od 1.3.2017

  • Jednotlivé druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky príslušných noriem: STN EN 206-1:2002. Betónové zmesi sú vyrábané zo štrku 3 frakcií s nahrubsím zrnom do 16mm.
  • Pri odbere väčšieho objemu betónu kontaktujte dispečing za účelom spracovania individuálnej cenovej ponuky. Predávajúci poskytuje zľavy v závislosti od spôsobu platby a v prípade uzavretej kúpnej zmluvy, resp. potvrdenej objednávky v závislosti od dohodnutých podmienok.

 

Otvoriť cenník dopravy - bez zliav
DopravaCena bez DPHDPH 20% €Cena s DPH
PUMIK
Presun pumpy cena/km1,70€0,34€2,04€
Štartovacia chémia pre pumpu8,50€1,70€10,20€
Sadzba pumpy 15min.18,75€3,75€22,50€
Nadstavenie hadíc 3m20,00€4,00€24,00€
MIX
Preprava mix objemu 7m3/km1,55€0,31€1,86€
Nákladka mixu 6,50€1,30€7,80€
Výkladka do 15min. do príchodu na stavbu grátis
Sadzba za 15min. výkonu mixu nad rámec 6,50€1,30€7,80€
Platný od 1.3.2017

  • Transport betónu zabezpečuje kupujúci alebo na základe dohody predávajúci
  • Za dopravu betónovej zmesi sa účtuje každý i začatý km prepravy z betonárne na stavbu k odberateľovi, resp. Na miesto vykládky a späť.
  • Účtuje sa každá i načatá 15 minútovka nakládky a vykládky.
  • Predávajúci zabezpečuje transport s betónovou pumpou (BP) do 31m.
  • Výkon čerpadla sa účtuje za každých započatých 15min. Výkonu čerpadla, pričom cena výkonu za 15min. Je zodpovedajúca ¼ hodinovej sadzby výkonu čerpadla.
  • Presun čerpadla sa účtuje za každý započatý km zo stanoviska čerpadla na stavbu a späť. Stanoviskom je miesto plnenia čerpadla.
  • Použitie hadíc (prídavného potrubia) je potrebné objednať a konzultovať pred odberom pri objednávaní betónu.
  • Doba výkonu BP musí byť uvedená v zázname o prevádzke BP a odsúhlasená podpísaním kupujúceho a to hneď po ukončení práce BP. Dodatočné reklamácie ohľadom doby výkonu BP nebudú akceptované.

 

Ceny uvedené v tomto cenníku sú zakladné, platné pre všetkých odberateľov platiacich pri odbere formou faktúry na základe zmluvy, resp. objednávky.

VÝROBA BETÓNU, ARMOVŇA

0911 610 140

STAVEBNÁ VÝROBA

Pavol Ugray

0911 616 728

NÁJDETE NÁS

Adresa: Teplická 5113/4 Poprad

SlovakVia

NAPÍŠTE NÁM

Na akúkoľvek vašu otázku či požiadavku s radosťou odpovieme

13 + 7 =